mandag, juli 31, 2006

Livet er et trekkspill

Det slo meg nå nettopp.
Livet er et trekkspill.
Hvis du trekker spillet helt ut blir det langt og endeløst, men allikevel
- med to ender.
Trekker du det så sammen
så har du mange punkter som
på mange måter ligner hverandre
og du ser sammenhenger
ting henger sammen
og det blir det melodier av

fin musikk i grunnen